แก้ไขทีม

ทีม

เกียรติศักดิ์ อินกองงาม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Kiedtisak Inkong-Ngam
Asst. Deputy Director


ทีปกร หาญวิสุทธิ์

หัวหน้างานทะเบียนและสำมโนนักเรียน

Tepagon Hanwisut
Registar


ชมภูนุช จันทร์แสง

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Chompunuch Jansaeng
Head of Assessment and Evaluation


พิชญุตม์ มีเครือ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

Pitchayut Mee-Krua
Head of Curriculum development


สุนทรี สอนศรี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

Suntaree Sonsri
Register & Assessment staff


เพิ่มบุคคลภายในทีม